Thai LanguageEnglish Language
มอบรางวัลแก่พนักงานที่ทำงานครบ 30 ปี
[ 20-03-18 ]
บริษัทห้างกระจกตังน้ำ ได้มอบรางวัลแก่พนักงานที่ทำงานครบ 30 ปี เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่พนักงานที่อยู่คู่กับบริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยมีคุณ จิราภา นิ่มวชิระสุนทร กรรมการบริหารบริหารห้างกระจกตังน้ำ เป็นผู้มอบรางวัลแหวนทองคำรูปสัญลักษณ์ตัวอักษร T ซึ่งเป็น logo ของบริษัทห้างกระจกตังน้ำ ให้กับพนักงาน 5 ท่าน ซึ่งอายุงาน 31ปี 2 ท่านและ 33 ปี 3 ท่าน
 
  Home About Us Products Services Career News F.A.Q. Location Site Map Contact Us